Ονόματα Χώρου (Domain Names)

Τιμοκατάλογος


Κατάληξη Κατοχύρωση Ανανέωση Αλλαγή Καταχωρητή Διάρκεια Κατοχύρωσης
*.gr 20.00 € / 2 έτη 20.00 € / 2 έτη 5.00 € 2 – 10 έτη
*.com 14.00 € / 1 έτος 14.00 € / 1 έτος 14.00 € 1 – 10 έτη
*.eu 10.00 € / 1 έτος 10.00 € / 1 έτος 10.00 € 1 – 10 έτη
*.net 15.00 € / 1 έτος 15.00 € / 1 έτος 10.00 € 1 – 10 έτη
*.org 15.00 € / 1 έτος 15.00 € / 1 έτος 15.00 € 1 – 10 έτη
*.info 20.00 € / 1 έτος 20.00 € / 1 έτος 20.00 € 1 – 10 έτη
*com.gr 20.00 € / 2 έτη 20.00 € / 2 έτη 5.00 € 2 – 10 έτη
*.net.gr 20.00 € / 2 έτη 20.00 € / 2 έτη 5.00 € 2 – 10 έτη
*.edu.gr 20.00 € / 2 έτη 20.00 € / 2 έτη 5.00 € 2 – 10 έτη
*.org.gr 20.00 € / 2 έτη 20.00 € / 2 έτη 5.00 € 2 – 10 έτη
*.gov.gr 20.00 € / 2 έτη 20.00 € / 2 έτη 5.00 € 2 – 10 έτη

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.